ضرورت معاد از دیدگاه دانشمندان معاصر شیعه
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مرکز تخصصی علم کلام حوزه علمیه قم