ضرورت معاد از دیدگاه دانشمندان معاصر شیعه
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مرکز تخصصی علم کلام حوزه علمیه قم