فرهنگنامه اصول فقه
43 بازدید
ناشر: ‎نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در بردارنده اصطلاحاتى است که در حوزه معرفتى اصول فقه متداول است و یا در ذخیره و بازیابى اطلاعات آن دانش به عنوان کلید واژه به کار می ‏آید و مدخل ورود به بخشى از متن منابع و فرازهاى خاص آن مى‏باشد. این مجموعه از بررسى حدود ٢٠٠ عنوان منبع و مدرک اصول فقه فراهم آمده است(هر چند به همه آنها استناد نشده) و به نثر فارسى نگارش شده است. منظور از فارسى، فارسى و عربى توأم است، زیرا غالباً اصطلاحات علوم و معارف اسلامى به زبان عربى است، و به همان صورت اصلى سال‏ها بلکه قرن‏هاست که در فرهنگ جهان اسلام و ایران رواج دارد. تلاش تدوین کنندگان بر این بوده است که در انتخاب اصطلاحات حتى الامکان رعایت قواعد فارسى را بنمایند، ولى از آنجا که زبان عربى، زبان رایج، علمى و اصطلاحى اسلام است و گزارش دادن از آن نیز مبتنى است بر محافظت بر مصطلحات همان زبان، مشاهده مى ‏نمائید که آنچه نمود بیشتر و جلوه فراترى دارد، عربى بودن واژگان است که در فارسى هم متداول و رایج باشند.