رهیافت نمایه سازی در مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
46 بازدید
محل نشر: فصلنامه کتاب (شماره ٧٩) 1388
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی