فلسفه ی علم کلام
55 بازدید
محل نشر: کلام اسلامی » زمستان 1382 - شماره 48 (17 صفحه - از 59 تا 75)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این جستار پس از ارایه‌ی تعریفی از فلسفه‌ی علم کلام که دست‌آورد مقاله‌ی گذشته است به جایگاه علم کلام در اسلام و غرب پرداخته شده و سپس درباره‌ی ضرورت، منشأ و انگیزه‌ی پیدایش علم کلام سخن به میان آمده است. واژگان کلیدی: فلسفه‌ی علم کلام؛ جایگاه علم کلام؛ ضرورت علم کلام؛ منشأ علم کلام.