ایمان
49 بازدید
محل نشر: کلام اسلامی » تابستان 1381 - شماره 42 (14 صفحه - از 108 تا 121)
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در بخش اوّل نوشتار ایمان، درباره‏ی تاریخچه، چیستی، مراتب، متعلّق، پیامدها و کارکردهای ایمان در گستره‏ی حیات بشری سخن به میان آمد و بدین سان دانسته شد که گوهر ایمان، تصدیق قلبی و باطنی است. دست‏آورد منطقی نظریه‏ی «تصدیق گرایانه» این است که: ایمان از «افعال جوانحی» یا «افعال نفسانی» است؛ (1) درست بر خلاف نظریه‏ی «معرفت گرایانه» که حقیقت ایمان را معرفت وعلم معرّفی می‏نمود؛ که بنابرآن ایمان از مقوله‏ی «انفعال نفسانی» به حساب می‏آید. محصول دیگری که از نظریه‏ی «تصدیق گرایانه» به بار می‏نشیند، «اختیاری و ارادی» بودن ایمان است؛ و اساساً چون ایمان فعل اختیاری و ارادی است «متعلق تکلیف» قرار گرفته است.(2) این دیدگاه در مقابل روی‏کردی است که ایمان را از افعال«غیر اختیاری و غیر ارادی» همچون طپش قلب می‏داند. نوشتار حاضر بر آن است که پیرامون «رابطه‏ی ایمان با مقولات دیگر » به کنکاش بپردازد.