نگاهی گذرا به تدوین اصطلاحنامه های تخصصی علوم اسلامی و کاربرد آن ها در نمایه سازی
41 بازدید
محل نشر: ١٣٨٧ همایش ملی اصطلاحنامه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی